ทัศนศิลป์ 1

กุลบดี เครือคำ

โรงเรียนดาราสมุทร

คำอธิบายชั้นเรียน