การพิสูจน์
ผู้สอน

นาย ธรรมนิตย์ ชำนาญกิจ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การพิสูจน์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19183

สถานศึกษา
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

การพิสูน์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.