ภาษาอังกฤษ โดย คุณครูโชติกา สังโวลี

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2558 สอนโดยคุณครู โชติกา สังโวลี โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ