ผู้สอน
โชติกา สังโวลี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษ โดย คุณครูโชติกา สังโวลี


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19230

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2558 สอนโดยคุณครู โชติกา สังโวลี โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ