ผู้สอน
ภากร ทาทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19231

สถานศึกษา

ชุมชนภูเรือ


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.5/1 โรงเรียนชุชนภูเรือ ปีการศึกษา 2558 ครูผู้สอนครูต้นข้าว