วิชาดนตรีม.2 กลุ่มสาระศิลปะ นายคณิตชัย ไตรจักร์

นายคณิตชัย ไตรจักร์

โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระที่2 วิชาดนตรีไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ปีการศึกษา2558