โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบเขียนแบบ
ผู้สอน

อุทิศ พิมที

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบเขียนแบบ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19241

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟิก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.