เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพพื้นฐาน ม.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รังสิต สิงห์มหาไชย

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

ศึกษาเกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน ระดับ ม.4