ห้องเรียนทดสอบ
ผู้สอน

รังสิต สิงห์มหาไชย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน


ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนทดสอบ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19264

สถานศึกษา
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ทดสอบห้องเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.