การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ปวช.2

เมธิณี คำแพงศรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต2

คำอธิบายชั้นเรียน

การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านโฆษณา และสื่อต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวั