เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ปวช.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เมธิณี คำแพงศรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต2

การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านโฆษณา และสื่อต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวั