ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Pennipa Poonikhom

โรงเรียนคำโองวิทยา

ห้องเรียนนี้ สร้างขึ้นมาเพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6