ผู้สอน
นางสาวสุพัตรา แก้วคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 ชั้น ปวช. 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19293

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย นากลาง


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 สร้างขึ้นเพื่อใช้สอนนักเรียนระดับชั้น ปวช 1