ผู้สอน
จงกลณี ยาพา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

English New World M.2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19307

สถานศึกษา

โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"


คำอธิบายชั้นเรียน

ทดสอบการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2