ฟิสิกส์ ม.5-6
ผู้สอน

สมบัติ ถาวรสิริทรัพย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ฟิสิกส์ ม.5-6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19321

สถานศึกษา
โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ

คำอธิบายชั้นเรียน

แบบทดสอบเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.