สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม ป.4
ผู้สอน

ชัยภัทร หลักคำ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม ป.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19330

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกก่อง

คำอธิบายชั้นเรียน

แบบทดสอบการเรียนการสอนออนไลน์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.