รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้สอน

Krubenchapron petchapron

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19334

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดชั้นเรียนออนไลน์ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.