ภาษาไทยป2
ผู้สอน

สุดารัตน์ จันทร์รัก

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทยป2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19336

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)

คำอธิบายชั้นเรียน

อ่านพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวเลขไทย คำที่ประสมด้วยสระและคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.