องค์ประกอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1
ผู้สอน

สุคนธา หมิดหวัง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
องค์ประกอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19370

สถานศึกษา
โรงเรียนเชียรใหญ่

คำอธิบายชั้นเรียน

องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 5 ส่วน

hardware

software

data

people

กระบวนการทำงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.