เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

องค์ประกอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุคนธา หมิดหวัง

โรงเรียนเชียรใหญ่

องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 5 ส่วน

hardware

software

data

people

กระบวนการทำงาน