ความสำคัญและประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.3
ผู้สอน

ธัญญารัตน์ ขลิบตรีแก้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ความสำคัญและประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19373

สถานศึกษา
โรงเรียนสังวาลย์วิท 7

คำอธิบายชั้นเรียน

อธิบายความสำคัญและบอกประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.