เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิธีประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สาวินี พลวิก

โรงเเรียนบ้านสันยูง

การประมวลผลข้อมูล มี 2 แบบ คือ การประมวลผลข้อมูล คือ การนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาจัดการให้เกิดเป็นสารสนเทศ ซึ่งสามารถกระทำได้ 2 วิธี คือ การประมวลผลแบบกลุ่มและการประมวลผลแบบทันที