เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชินวัตร สาสังข์

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

ชั้นเรียนนี้เป็นการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้ในสภาพจริงในชีวิตประจำวัน