การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ

ชินวัตร สาสังข์

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้ในสภาพจริงในชีวิตประจำวัน