ผู้สอน
จินตนีย์ รู้ซื่อ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 24 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ECN-345 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19412

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


คำอธิบายชั้นเรียน

เครื่องมืออนุกรมเวลา คืออาวุธสำคัญของนักเศรษฐศาสตร์