ผู้สอน
นายวทัญญู รัตนบันดาล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19438

สถานศึกษา

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

- ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม

- โครงสร้างของโปรแกรม

- ภาษา C เบื้องต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.