การบัญชีเช่าซื้อฯ (อับเกรด)

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับอับเกรด ปวช. 3 ปีการศึกษา 2558