ฟิสิกส์ ว 32201 ม.5 บร22
ผู้สอน

สันติ ทองชุม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ฟิสิกส์ ว 32201 ม.5 บร22

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19492

สถานศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้ เพื่อการเรียนการสอนฟิสิกส์ ว 32201 ระดับชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

การเรียนรู้เรื่อง คลื่นกล คลื่นน้ำ คลื่นเสียง คลื่นแสง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.