เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ฟิสิกส์ ว 32201 ม.5 บร22

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สันติ ทองชุม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ห้องเรียนนี้ เพื่อการเรียนการสอนฟิสิกส์ ว 32201 ระดับชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

การเรียนรู้เรื่อง คลื่นกล คลื่นน้ำ คลื่นเสียง คลื่นแสง