ผู้สอน
สุชาติ อ่อนสันทัด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

บธ3001 การบัญชีเบื้องต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19517

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับหลัการบัญชีเบื้องต้นพื้นฐาน