เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 1
ผู้สอน

วัชรา บุญเล็ก

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19535

สถานศึกษา
ละโว้

คำอธิบายชั้นเรียน

ตั้งใจเรียนเด้อ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.