ผู้สอน
นิลินธร ปิ่นทองคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19536

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้


คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างฐานข้อมู