ผู้สอน
จีรภา จงรกษา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

พืชรอบตัว ชั้นประถมศึกษาที่ปี 4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19591

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านปากลง


คำอธิบายชั้นเรียน

ราก ลำต้น ใบ ดอก และผล เป็นโครงสร้างภายนอกของพืชที่ทำหน้าที่แตกต่างกัน ทำให้พืชสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้