เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พืชรอบตัว ชั้นประถมศึกษาที่ปี 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จีรภา จงรกษา

โรงเรียนบ้านปากลง

ราก ลำต้น ใบ ดอก และผล เป็นโครงสร้างภายนอกของพืชที่ทำหน้าที่แตกต่างกัน ทำให้พืชสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้