ปวช.1 การบัญชีกลุ่ม2 Occupation or jobs

คำอธิบายชั้นเรียน

occupation or jobs

คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพต่าง