อาหารหลักห้าหมู่

คำอธิบายชั้นเรียน

อาหารหลักห้าหมู่ประกอบด้วย โปรตีน ไขมัน คาโบไฮเรต วิตามิน เกลือแร่