ชั้นเป็นชื่อขนมชั้น

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนทำแต่ขนมไทย