ชั้นเป็นชื่อขนมชั้น

เสาวนีย์ จำปาแดง

โรงเรียนสอนทำขนมหวาน

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนทำแต่ขนมไทย