การผลิตนกเขาชวา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเลี้ยงนกเขาชวา การให้อาหารน้ำ ยาและการให้ยา การประกวด