ผู้สอน
ราศรี สวอินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เทคนิคการสอนวิชาสังคมศึกษา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19645

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

วิธีการสอน เทคนิคการสอน การการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 การผลิตสื่อการสอน การวัดการประเมินผล