homeเครื่องปั้นดินเผา1
personperson_add
เครื่องปั้นดินเผา1

ผู้สอน
นาย ธวัฒน์ ศรีคลหนู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เครื่องปั้นดินเผา1

หมายเลขของวิชา (Class ID)
1965

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)