ผู้สอน
ปราณี หลำเบ็ญสะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

1104302 การวิจัยทางการศึกษา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19655

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาทฤษฎี แนวคิด รูปแบบการวิจัย