คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
ผู้สอน

สาธินี วารีศรี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19678

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.