เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Inorganic Chemistry Laboratory I

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ใช้สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาเคมีอนินทรีย์ 1 เพื่อประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการ