ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สำหรับวิทย์อาหาร
ผู้สอน

นุชเนตร ตาเย๊ะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สำหรับวิทย์อาหาร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19688

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

การสกัด การหาจุดเดือด จุดหลอมเหลว การตกผลึ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.