วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
ผู้สอน

Sunwanee Jijai

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19700

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาวิทยาศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.