วรรณคดีไทย
ผู้สอน

เลือดไทย ใจบาร์ซ่า

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วรรณคดีไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19758

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของวรรณคดีไทย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.