ฟิสิกส์ ม. 6 ภาค1

คำอธิบายชั้นเรียน

ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส ไฟฟ้าและแม่เหล็ก และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า