ผู้สอน
ชฎาภรณ์ ฉิมมา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

บทเรียนรวม


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19811

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการทำงานร่วมกัน มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน