บทที่ 4 ข้อสอบแบบถูกผิด

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ตอบให้ถูกนะคะ