เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ชั้นมัธยม รุ่นที่ 61

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พ.ต. สมชาย คงคำศรี

โรงเรียนการบินทหารบก

ห้องเรียนวิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (ผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์) หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ชั้นมัธยม รุ่นที่ 60