ผู้สอน
เสาวลักษณ์ นามไพร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

บทที่ ๓


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19850

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


คำอธิบายชั้นเรียน

ดาราศาสตร์เชิงแสง