เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4101117 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Fundamental Physics)

เกี่ยวกับชั้นเรียน
  1. ระบบหน่วย 
  2. ปริมาณทางฟิสิกส์และการวัด 
  3. แรงและการเคลื่อนที่ 
  4. งาน พลังงานและโมเมนตัม 
  5. ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน 
  6. สมบัติของสสาร 
  7. เสียงและทัศนศาสตร์ 
  8. ไฟฟ้า 
  9. แม่เหล็กไฟฟ้าและการประยุกต์
  10. ฟิสิกส์ยุคใหม่เบื้องต้น