ผู้สอน
นางสาวสุทธิดา สุทธคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คำควบกล้ำ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19880

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


คำอธิบายชั้นเรียน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำควบกล้ำได้ถูกต้องและชัดเจน
  2. บอกความหมายของคำควบกล้ำได้
  3. แยกประเภทของคำควบกล้ำได้
  4. เขียนคำควบกล้ำได้ถูกต้อง

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.