ห้องเรียนน่ารัก

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนที่มีแต่ความน่ารัก สดใส คริๆ สอนวิชาน่ารักศาสตร์