ความร้อน (Heat)
ผู้สอน

darika jaaoh

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ความร้อน (Heat)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19923

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ การขยายตัวของสสาร การวัดปริมาณความร้อน การถ่ายโอนความร้อน การเปลี่ยนสถานะของสสาร ก๊าซอุดมคติ และก๊าซจริง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.