ความร้อน (Heat)

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ การขยายตัวของสสาร การวัดปริมาณความร้อน การถ่ายโอนความร้อน การเปลี่ยนสถานะของสสาร ก๊าซอุดมคติ และก๊าซจริง