ความร้อน (Heat)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ การขยายตัวของสสาร การวัดปริมาณความร้อน การถ่ายโอนความร้อน การเปลี่ยนสถานะของสสาร ก๊าซอุดมคติ และก๊าซจริง