เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ความร้อน (Heat)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ การขยายตัวของสสาร การวัดปริมาณความร้อน การถ่ายโอนความร้อน การเปลี่ยนสถานะของสสาร ก๊าซอุดมคติ และก๊าซจริง