เพศวิถีศึกษา
ผู้สอน

กรรณิกา คุณพระคุ้มครอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เพศวิถีศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19928

สถานศึกษา
หล่มสักบรืหารธุรกืจ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา เพศวิถีศึกษา

หัวข้อที่สอน การตั้งครรภ์ไม่พร้อม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.